Code chuyển hướng blog/website

Code chuyển hướng blog/website giúp bạn chuyển hướng (redirect) từ một domain này sang một domain khác một cách nhanh chóng và tự động.

Code chuyển hướng blog/website

CÁC LÝ DO CHUYỂN HƯỚNG TRANG WEB

1. Bạn có một domain mới và muốn chuyển hướng domain cũ sang domain mới: Đây là trường hợp bạn thay đổi sang trang web mới và muốn người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ mới của bạn nhưng chưa cần nhớ tên miền của trang mới.

2. Bạn muốn trang nào đó được redirect sang trang của bạn.

CÁCH CHUYỂN HƯỚNG (RIDRECT ) BLOG/WEBSITE

Cách 1: Chuyển hướng bằng cách tùy chỉnh bản ghi tên miền

Bạn đặt bản ghi chuyển hướng (redirect record) trong màn hình quản lý tên miền của bạn từ tên miền cũ sang tên miền mới.

Cách 2: Chuyển hướng bằng Javascript (Blogspot)
– Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML
– Thêm  đoạn code sau trên </head>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js'/>
<script type='text/javascript'>
   //<![CDATA[
$(document).ready(function () {
 $('#redirect').html('<a href="http://www.kênhcs.vn/" >NEW</a>');
 setInterval(function () {
   if (!$('#redirect:visible').length) window.location.href = 'https://www.kenhcs.com'
 }, 1000)
})
   //]]>
</script>

– Ở đây khi bạn vào kênhcs.vn nó sẽ tự động chuyển hướng đến kenhcs.com
– Các bạn có thể thay đổi thành link blog của bạn.
– Nếu template đã có thư viện jquery thì các bạn có thể xóa đoạn jquery ở trên.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top