Hướng dẫn thêm sitemap lên Bing Webmaster Tools

Thêm sitemap lên Bing Webmaster Tools giúp bing index các bài viết của bạn lên công cụ tìm kiếm của họ, nó sẽ tăng lưu lượng tìm kiếm đáng kể khi các bài đăng của bạn được Bing index.

Hướng dẫn thêm sitemap lên Bing Webmaster Tools


CÁC BƯỚC THÊM SITEMAP

– Đăng nhập Bing Webmaster Tools  tại địa chỉ: www.bing.com/toolbox/webmaster
– Nhập URL trang của bạn

Hướng dẫn thêm sitemap lên Bing Webmaster Tools
– Sau khi ấn THÊM, sẽ chuyển hướng đến khung nhập thông tin
– Bạn nhập url trang của bạn.
– Trong phần thêm sitemap bạn nhập đoạn mã sau:
http://www.kenhcs.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500

– Thay http://www.kenhcs.com bằng link trang của bạn.
– Nếu bài viết của bạn hơn 500 bài bạn cần add thêm các đoạn code sau:

500 đến 1000 bài:http://www.kenhcs.com/atom.xml?redirect=false&start-index=500&max-results=1000
Vi 1000 đến 1500 bài: http://www.kenhcs.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1000&max-results=1500
1500 đến 2000 bài: http://www.kenhcs.com/atom.xml?redirect=false&start-index=1500&max-results=2000

– Sau nhi nhập xong các bạn ấn LƯU.
– Bạn sẽ được chuyển hướng đến phần Xác nhận quyền sở hữu

Xác nhận quyền sở hữu

– Chú ý phần tùy chọn 2
– Đoạn code mà Bing cung cấp có dạng như sau

<meta name="msvalidate.01" content="32 kí tự cả chữ và số" />

– Thêm nó vào trên </head>
– Sau đó ấn Xác minh
– Bạn chỉ cần chờ Bing index trang bạn nữa thôi.

Hướng dẫn thêm sitemap lên Bing Webmaster Tools

1 thought on “Hướng dẫn thêm sitemap lên Bing Webmaster Tools”

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top