Thêm Rich Snippets chuẩn HTML5 cho blogspot

Rich Snippets là đoạn thông tin hiển thị trên kết quả trả về của bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, …) được thể hiện dưới dạng sao, hình ảnh, xếp hạng đánh giá,… nhằm làm tăng độ nổi bật của website khi người dùng thực hiện thao tác search với một từ khóa nào đó. Thêm Rich Snippets chuẩn HTML5 cho blogspot !

Thêm Rich Snippets chuẩn HTML5 cho blogspot

CÀI ĐẶT RICH SNIPPETS CHUẨN HTML5 CHO BLOGSPOT

– Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML
– Thêm đoạn code sau trên ]]></b:skin>
.hide{position:absolute;top:-9999px;left:-9999px}

– Chèn code sau dưới <body>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div class='hide'>
<div itemscope='' itemtype='http://schema.org/Recipe'>
<span itemprop='name'>Kênh chia sẻ - Thủ thuật Blogspot / Blogger, SEO blogspot, Template bloggspot và các thủ thuật facebook, máy tính, internet.</span>
<img alt='Kênh chia sẻ - Thủ thuật Blogspot / Blogger, SEO blogspot, Template bloggspot và các thủ thuật facebook, máy tính, internet.' itemprop='image' src='http://2.bp.blogspot.com/--GIcVLg9Hek/VXQg1ji0xXI/AAAAAAAADCM/qjqM3BFYzsw/s1600/kenhcs-90x90.jpg' title='Kênh chia sẻ - Thủ thuật Blogspot / Blogger, SEO blogspot, Template bloggspot và các thủ thuật facebook, máy tính, internet.'/>
<div itemprop='aggregateRating' itemscope='' itemtype='http://schema.org/AggregateRating'>
<span itemprop='ratingValue'>8</span>/<span itemprop='bestRating'>10</span>
<span itemprop='ratingCount'>102</span> bình chọn
</div>
</div>
</div>
</b:if>

– Thay tiêu đề trang, hình ảnh của bạn.
– Tiếp tục tìm đến thẻ

<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
Hoặc
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
Hoặc
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>

– Chèn đoạn code sau dưới thẻ vừa tìm

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='hide'>
<div itemscope='' itemtype='http://schema.org/Recipe'>
<span itemprop='name'><data:blog.pageName/></span>
<img expr:alt='data:blog.pageName' expr:src='data:blog.postImageThumbnailUrl' itemprop='image'/>
<div itemprop='aggregateRating' itemscope='' itemtype='http://schema.org/AggregateRating'>
<span itemprop='ratingValue'>8</span>/<span itemprop='bestRating'>10</span>
<span itemprop='ratingCount'>102</span> bình chọn
</div>
</div>
</div>
</b:if>

– Như vậy là bạn đã thêm thành công Rich Snippets cho blogspot rồi.
– Kiểm tra tại: https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

1 thought on “Thêm Rich Snippets chuẩn HTML5 cho blogspot”

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top