Tổng hợp biểu tượng cảm xúc chat facebook bằng chữ

Biểu tượng cảm xúc chat trên Facebook thường được sử dụng rất nhiều, với những biểu tượng được sử dụng nhiều thường gây sự nhàm chán, dưới đây là danh sách biểu tượng cảm xúc chat facebook bằng chữ độc đáo theo các kí tự trên facebook.

Tổng hợp biểu tượng cảm xúc chat facebook bằng chữ

http://www.symbols-n-emoticons.com/ Biểu tượng cảm xúc smile 🙂

Facebook Big Smile Grin Emoticon Biểu tượng cảm xúc grin 😀
Facebook Frown Emoticon Biểu tượng cảm xúc frown 🙁
Facebook Cry Emoticon Biểu tượng cảm xúc cry :'(
Facebook Comments Smiley With Tongue Out Biểu tượng cảm xúc tongue :p
Facebook Angel Smiley Symbol Biểu tượng cảm xúc angel O:)
Facebook Devil Smiley Emoticon Biểu tượng cảm xúc devil 3:)
Facebook Confused Smiley Biểu tượng cảm xúc confused o.O
Facebook Wink Smiley Biểu tượng cảm xúc wink 😉
Facebook Gasp Emoticon Biểu tượng cảm xúc gasp :O
Facebook Squint Smiley Biểu tượng cảm xúc squint -_-
Facebook Angry Smiley Biểu tượng cảm xúc upset >:O hoặc >.<
Facebook Kiss Smiley Biểu tượng cảm xúc kiss :*
Facebook Heart Symbol Biểu tượng cảm xúc heart <3
Facebook Kiki Smiley Biểu tượng cảm xúc kiki ^_^
Facebook Glasses Smiley Biểu tượng cảm xúc glasses 😎
Facebook Sunglasses Smiley Biểu tượng cảm xúc sunglasses 8|
Facebook Shark Smiley Biểu tượng cảm xúc shark (^^^)
Facebook Robot Smiley Biểu tượng cảm xúc robot :|]
Facebook Grumpy Smiley Biểu tượng cảm xúc grumpy >:(
Facebook Pacman Emoticon Biểu tượng cảm xúc pacman :v
Facebook Unsure Smiley Biểu tượng cảm xúc unsure :
Facebook Curly Lips Biểu tượng cảm xúc colonthree :3
Facebook Penguin Smiley Biểu tượng cảm xúc penguin <(“)
Thumb Up (y) Like Facebook Emoticon Biểu tượng cảm xúc like (y)
Poop - New Facebook Emoticon Biểu tượng cảm xúc poop :poop:
Facebook Chris Putnam Smiley Biểu tượng cảm xúc putnam :punam:

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top